Kan jag betala hela årets avgifter på en gång?

Ja, vi har årsvis betalning, där man betalar nästa års hela kostnad i november föregående år.

Det är INTE tillåtet att betala i förskott. Det är INTE tillåtet att återanvända gamla OCR-nummer. Det är endast tillåtet att betala med det för varje fastighet och varje betalningstillfälle fakturaunika OCR-numret. Fakturanummer publiceras inför varje betalningstillfälle på föreningens interna hemsida. Läs mer här fiber.annehem.net/ufaqs/annan-betalning/

Kategorier Betalningar