Kontaktpersoner

Annehem fiber samfällighetsförening har organisationsnummer 717914-9310.
BankGiro: 533-0907 (ENDAST OCR)
Kontakta styrelsen på fiber@annehem.net
Styrelsen KAN EJ kontaktas på telefon utan endast på mail.

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2018, 2017-05-28

Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Tony Helinsky, Sabelgränden 32
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Pex Tufvesson, Banergränden 11
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelseledamot från stämman 2018 till stämman 2020 Christian Nord, Skyttelinjen 147

Styrelsesuppleant från stämman 2018 till stämman 2019 Anders Jönsson, Skjutbanevägen 51
Styrelsesuppleant från stämman 2018 till stämman 2019 Björn Walse, Skyttelinjen 130

Styrelsens ordförande från stämman 2018 till stämman 2019 Tony Helinsky, Sabelgränden 32

Auktoriserad Revisor från stämman 2018 till stämman 2019 Filip Lundberg, BDO, Malmö, Filip.Lundberg@bdo.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2018 till stämman 2019 Anders Olsson, Skyttelinjen 138, , andlolsson@gmail.com
Valberedning från stämman 2018 till stämman 2019 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@alfalaval.com
Valberedning från stämman 2018 till stämman 2019 Anders Gabrielson, Skjutbanevägen 55, anders.gabrielson@ne.se

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2018-05-28

Kassör från stämman 2018 till stämman 2019 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2018 till stämman 2019 Pex Tufvesson, Banergränden 11