Kontaktpersoner

Annehem fiber samfällighetsförening har organisationsnummer 717914-9310.
BankGiro: 533-0907 (ENDAST OCR)
Kontakta styrelsen på fiber@annehem.net
Styrelsen KAN EJ kontaktas på telefon utan endast på mail.

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2021, 2021-05-24

Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D
Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelseledamot från stämman 2020 till stämman 2022 Anders Jönsson, Skjutbanevägen 51
Styrelseledamot
 från stämman 2020 till stämman 2022 Christian Nord, Skyttelinjen 147

Styrelsesuppleant från stämman 2021 till stämman 2022 Anders Olsson, Skyttelinjen 138

Styrelsens ordförande från stämman 2021 till stämman 2022 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D

Auktoriserad Revisor från stämman 2021 till stämman 2022 Filip Lundberg, BDO, Malmö, Filip.Lundberg@bdo.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2021 till stämman 2022 Björn Walse, Skyttelinjen 130, , walse@mac.com
Valberedning från stämman 2021 till stämman 2022 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@gmail.com

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2021-05-24

Kassör från stämman 2021 till stämman 2022 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2021 till stämman 2022 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7