Kontaktpersoner

Annehem fiber samfällighetsförening har organisationsnummer 717914-9310.
BankGiro: 533-0907 (ENDAST OCR)
Kontakta styrelsen på fiber@annehem.net
Styrelsen KAN EJ kontaktas på telefon utan endast på mail.

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2020, 2020-05-26

Styrelseledamot från stämman 2020 till stämman 2022 Anders Jönsson, Skjutbanevägen 51
Styrelseledamot
 från stämman 2020 till stämman 2022 Christian Nord, Skyttelinjen 147

Styrelseledamot från stämman 2019 till stämman 2021 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D
Styrelseledamot från stämman 2019 till stämman 2021 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2019 till stämman 2021 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelsesuppleant från stämman 2020 till stämman 2021 Björn Walse, Skyttelinjen 130

Styrelsens ordförande från stämman 2020 till stämman 2021 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D

Auktoriserad Revisor från stämman 2020 till stämman 2021 Filip Lundberg, BDO, Malmö, Filip.Lundberg@bdo.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2020 till stämman 2021 Anders Olsson, Skyttelinjen 138, , andlolsson@gmail.com
Valberedning från stämman 2020 till stämman 2021 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@alfalaval.com

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2020-05-26

Kassör från stämman 2020 till stämman 2021 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2020 till stämman 2021 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7