Kontaktpersoner

Annehem fiber samfällighetsförening har organisationsnummer 717914-9310.
BankGiro: 533-0907 (ENDAST OCR)
Kontakta styrelsen på fiber@annehem.net
Styrelsen KAN EJ kontaktas på telefon utan endast på mail.

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2023, 2023-05-24

Styrelseledamot från stämman 2023 till stämman 2025 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D
Styrelseledamot från stämman 2023 till stämman 2025 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2023 till stämman 2025 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelseledamot från stämman 2022 till stämman 2024 Anders Jönsson, Skjutbanevägen 51
Styrelseledamot
 från stämman 2022 till stämman 2024 Christian Nord, Skyttelinjen 147

Styrelsesuppleant från stämman 2023 till stämman 2024 Anders Olsson, Skyttelinjen 138

Styrelsens ordförande från stämman 2023 till stämman 2024 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D

Auktoriserad Revisor från stämman 2023 till stämman 2024 Filip Lundberg, BDO, Malmö, Filip.Lundberg@bdo.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2023 till stämman 2024 Björn Walse, Skyttelinjen 130, , walse@mac.com
Valberedning från stämman 2023 till stämman 2024 Anders Carlius, Skyttelinjen 134

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2023-05-24

Kassör från stämman 2023 till stämman 2024 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2023 till stämman 2024 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7