Kontaktpersoner

Annehem fiber samfällighetsförening har organisationsnummer 717914-9310.
BankGiro: 533-0907 (ENDAST OCR)
Kontakta styrelsen på fiber@annehem.net
Styrelsen KAN EJ kontaktas på telefon utan endast på mail.

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2022, 2022-05-23

Styrelseledamot från stämman 2022 till stämman 2024 Anders Jönsson, Skjutbanevägen 51
Styrelseledamot
 från stämman 2022 till stämman 2024 Christian Nord, Skyttelinjen 147

Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D
Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelsesuppleant från stämman 2022 till stämman 2023 Anders Olsson, Skyttelinjen 138

Styrelsens ordförande från stämman 2022 till stämman 2023 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D

Auktoriserad Revisor från stämman 2022 till stämman 2023 Filip Lundberg, BDO, Malmö, Filip.Lundberg@bdo.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2022 till stämman 2023 Björn Walse, Skyttelinjen 130, , walse@mac.com
Valberedning från stämman 2022 till stämman 2023 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@gmail.com

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2022-05-23

Kassör från stämman 2022 till stämman 2023 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2022 till stämman 2023 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7