Historik

Gå till Tidslinje för första tiden här >>

Kontakta hela styrelsen på fiber@annehem.net

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2022, 2022-05-23

Styrelseledamot från stämman 2022 till stämman 2024 Anders Jönsson, Skjutbanevägen 51
Styrelseledamot
 från stämman 2022 till stämman 2024 Christian Nord, Skyttelinjen 147

Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D
Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2021 till stämman 2023 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelsesuppleant från stämman 2022 till stämman 2023 Anders Olsson, Skyttelinjen 138

Styrelsens ordförande från stämman 2022 till stämman 2023 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D

Auktoriserad Revisor från stämman 2022 till stämman 2023 Filip Lundberg, BDO, Malmö, Filip.Lundberg@bdo.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2022 till stämman 2023 Björn Walse, Skyttelinjen 130, , walse@mac.com
Valberedning från stämman 2022 till stämman 2023 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@gmail.com

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2022-05-23

Kassör från stämman 2022 till stämman 2023 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2022 till stämman 2023 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2019, 2019-05-27

Styrelseledamot från stämman 2019 till stämman 2021 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D
Styrelseledamot från stämman 2019 till stämman 2021 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2019 till stämman 2021 Pex Tufvesson, Banergränden 11
Styrelseledamot från stämman 2019 till stämman 2021 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelseledamot från stämman 2018 till stämman 2020 Christian Nord, Skyttelinjen 147

Styrelsesuppleant från stämman 2019 till stämman 2020 Anders Jönsson, Skjutbanevägen 51
Styrelsesuppleant från stämman 2019 till stämman 2020 Björn Walse, Skyttelinjen 130

Styrelsens ordförande från stämman 2019 till stämman 2020 Tony Helinsky, Skarpskyttevägen 12D

Auktoriserad Revisor från stämman 2019 till stämman 2020 Filip Lundberg, BDO, Malmö, Filip.Lundberg@bdo.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2019 till stämman 2020 Anders Olsson, Skyttelinjen 138, , andlolsson@gmail.com
Valberedning från stämman 2019 till stämman 2020 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@alfalaval.com

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2019-05-27

Kassör från stämman 2019 till stämman 2020 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2019 till stämman 2020 Pex Tufvesson, Banergränden 11

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2018, 2018-05-28

Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Tony Helinsky, Sabelgränden 32
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Pex Tufvesson, Banergränden 11
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelseledamot från stämman 2018 till stämman 2020 Christian Nord, Skyttelinjen 147

Styrelsesuppleant från stämman 2018 till stämman 2019 Anders Jönsson, Skjutbanevägen 51
Styrelsesuppleant från stämman 2018 till stämman 2019 Björn Walse, Skyttelinjen 130

Styrelsens ordförande från stämman 2018 till stämman 2019 Tony Helinsky, Sabelgränden 32

Auktoriserad Revisor från stämman 2018 till stämman 2019 Filip Lundberg, BDO, Malmö, Filip.Lundberg@bdo.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2018 till stämman 2019 Anders Olsson, Skyttelinjen 138, , andlolsson@gmail.com
Valberedning från stämman 2018 till stämman 2019 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@alfalaval.com
Valberedning från stämman 2018 till stämman 2019 Anders Gabrielson, Skjutbanevägen 55, anders.gabrielson@ne.se

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2018-05-28

Kassör från stämman 2018 till stämman 2019 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2018 till stämman 2019 Pex Tufvesson, Banergränden 11

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2017, 2017-05-29

Styrelseledamot från stämman 2016 till stämman 2018 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Tony Helinsky, Sabelgränden 32
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Pex Tufvesson, Banergränden 11
Styrelseledamot från stämman 2017 till stämman 2019 Magnus Håkansson, Karbinvägen 7

Styrelsesuppleant från stämman 2017 till stämman 2018 Lars T Nilsson, Skyttelinjen 263
Styrelsesuppleant från stämman 2017 till stämman 2018 Björn Walse, Skyttelinjen 130

Styrelsens ordförande från stämman 2017 till stämman 2018 Tony Helinsky, Sabelgränden 32

Auktoriserad Revisor från stämman 2017 till stämman 2018 Filip Lundberg, Mats Wahlberg & Co Revision AB, Malmö, mats@wahlbergco.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2017 till stämman 2018 Anders Olsson, Skyttelinjen 138, , andlolsson@gmail.com
Valberedning från stämman 2017 till stämman 2018 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@alfalaval.com
Valberedning från stämman 2017 till stämman 2018 Anders Gabrielson, Skjutbanevägen 55, anders.gabrielson@ne.se

Styrelsens övriga funktioner valda vid konstituerande styrelsemöte 2017-05-29

Kassör från stämman 2017 till stämman 2018 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Sekreterare från stämman 2017 till stämman 2018 Pex Tufvesson, Banergränden 11

Styrelse, ordförande, revisor och valberedning
valda vid årsstämma 2016, 2016-05-30

Styrelseledamot från stämman 2016 till stämman 2018 Christian Nord, Skyttelinjen 147
Styrelseledamot från stämman 2016 till stämman 2018 Claes Trönnberg, Karbinvägen 6

Styrelseledamot från stämman 2015 till stämman 2017 Tony Helinsky, Sabelgränden 32
Styrelseledamot från stämman 2015 till stämman 2017 Karin Hesslevik, Pistolvägen 4
Styrelseledamot från stämman 2015 till stämman 2017 Pex Tufvesson, Banergränden 11

Styrelsesuppleant från stämman 2016 till stämman 2017 Lars T Nilsson, Skyttelinjen 263
Styrelsesuppleant från stämman 2016 till stämman 2017 Björn Walse, Skyttelinjen 130

Styrelsens ordförande från stämman 2016 till stämman 2017 Tony Helinsky, Sabelgränden 32

Auktoriserad Revisor från stämman 2016 till stämman 2017 Filip Lundberg, Mats Wahlberg & Co Revision AB, Malmö, mats@wahlbergco.se

Valberedning, sammankallande, från stämman 2016 till stämman 2017 Anders Olsson, Skyttelinjen 138, , andlolsson@gmail.com
Valberedning från stämman 2016 till stämman 2017 Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53, johan.lindgarde@alfalaval.com
Valberedning från stämman 2016 till stämman 2017 Anders Gabrielson, Skjutbanevägen 55, anders.gabrielson@ne.se

Styrelse antagen vid årsstämma 2015, 2015-06-01

Ledamot till stämman 2017 Tony Helinsky, ordförande till stämman 2016
Ledamot till stämman 2016 Claes Trönnberg
Ledamot till stämman 2016 Peter Anderberg
Ledamot till stämman 2017 Pex Tufvesson
Ledamot till stämman 2017 Björn Walse
Ledamot till stämman 2017 Karin Hesslevik
Suppleant till stämman 2016 Lars T Nilsson
Suppleant till stämman 2016 Per Eric Andersson
Suppleant till stämman 2016 Christian Nord
Extern revisor till stämman 2016 Filip Lundberg
Revisor till stämman 2016 Johan Lindgärde
Revisorsuppleant till stämman 2016 Anders Gabrielson
Valberedning till stämman 2016 Anders Olsson
Valberedning till stämman 2016 Peter Gedeon

Styrelse antagen vid årsstämma 2014, 2014-02-27

Ledamot 2013, 2014 Tony Helinsky, ordförande 2014
Ledamot 2014, 2015 Claes Trönnberg
Ledamot 2014, 2015 Peter Anderberg
Ledamot 2013, 2014 Pex Tufvesson
Ledamot 2013, 2014 Björn Walse
Ledamot 2013, 2014 Karin Hesslevik
Suppleant 2014 Lars T Nilsson
Suppleant 2014 Jonas Hemgren
Suppleant 2014 Lars Pålsson
Revisor 2014 Johan Lindgärde
Revisorsuppleant 2014 Anders Gabrielson
Valberedning 2014 Anders Olsson
Valberedning 2014 Peter Gedeon

Styrelse antagen 2013-11-07 vid bildande av förening

Ledamot 2013, 2014 Tony Helinsky, ordförande 2013
Ledamot 2013 Claes Trönnberg
Ledamot 2013 Peter Anderberg
Ledamot 2013, 2014 Pex Tufvesson
Ledamot 2013, 2014 Björn Walse
Ledamot 2013, 2014 Karin Hesslevik
Suppleant 2013 Lars T Nilsson
Suppleant 2013 Jonas Hemgren
Suppleant 2013 Lars Pålsson
Revisor 2013 Johan Lindgärde
Revisorsuppleant 2013 Anders Gabrielson
Valberedning 2013 Anders Olsson
Valberedning 2013 Peter Gedeon

Fibergruppen 2012-12-02 fram till stämman 2014-02-27

Fibergruppen bestod av följande personer:
Annehems 1:a: Peter Gedeon, Skyttelinjen 50
Annehems 2:a: Björn Walse, Skyttelinjen 130, Lars Nilsson, Skyttelinjen 263, Anders L Olsson, Skyttelinjen 138
Annehems 3:e: Lars Pålsson, Annehemsvägen 37
Annehems 4:e: Jonas Hemgren, Hillebardsgränden 10
Annehems 5:e: Tony Helinsky, Sabelgränden 32
Bivacken: Peter Anderberg, Bivackgränden 3
Fältskären: Anders Gabrielson, Skjutbanevägen 55, Johan Lindgärde, Skjutbanevägen 53,
Norr (Annehemsvägen, Karbinvägen, Lavettvägen, Luntvägen) Claes Trönnberg, Karbinvägen 6
Pukan 1: Pex Tufvesson, Banergränden 11
Syd (Markörvägen, Kulgränden, Pistolvägen): Karin Hesslevik, Pistolvägen 4

Tidslinje första tiden

2015-01-31: I princip samtliga boende inkopplade.
2014-12-15: Inkoppling av internet påbörjas för de första boende.
2014-02-12: Spännande frivilligt individuellt valt banbrytande kabel-TV-avtal färdigt.
2014-02-03: ElTel börjar detaljprojektera.
2014-02-02: Resultat av fiberenkäten om individuellt vald kabel-TV.
2014-01-30: Skattemyndigheten bekräftar organisationsnummer.
2014-01-30: Formellt bankbeslut att vi beviljas lån.
2014-01-28: Byggmöte 1 ElTel och Rejlers.
2014-01-22: Formellt bankmöte och ok på vårt lån.
2014-01-17: Organisationsnummer klart.
2013-12-20: Onlinewebinar om ny frivllig kabel-TV-möjlighet över fiber.
2013-12-08: Ärende M137062 avslutat 2013-11-15.
2013-11-07: ”Sammanträde för bildande av samfälligheten” hölls
2013-07-03: Alla hus-fullmakter lämnades till lantmätare
2013-06-03: Intensivt arbete sätter igång för att genomföra projektet.
2013-05-22: Lyckat uppstartsmöte hålls med drygt 300 personer. Fibergruppen presentar och våra leverantörer bjöd på en förtjusande buffé och berättade om sig och sin del i lösningen.
2013-05-12: 446 fastigheter av 487 fastigheter på Annehem tecknar avtal om fiber.
2013-05-12: Sista datum för att tacka ”Ja” till erbjudande.
2013-04-14: Slutligt erbjudande distribueras till alla fastigheter.
2013-03-18: 289 fastigheter på Annehem svarar ”Ja” på preliminär intresseanmälan.
2013-01-30: Enkät distribueras bland boende för att undersöka preliminärt intresse.
2012-12-02 – 2013-01-30: Möten hålls med intresserade och underleverantörer.
2012-12-02: Projektstart