Efteranslutning

Vi kan tyvärr inte erbjuda fastigheter inom föreningens område en efteranslutning till Annehem fibernätverk. Vi har vid ett par tillfällen gjort efterfrågningar hos de som inte är anslutna, men då kostnaden blir så hög så har ingen av de tillfrågade varit intresserade av att gå vidare.

Vi rekommenderar de som bor inom området, men som inte är anslutna att kontakta några av de telekomföretag som erbjuder mobilt bredband och undersöka vad de har för erbjudande. Sök på internet efter mobilt bredband och gör en undersökning vilket som blir bästa pris och hastighet numera med 5G lösningar.

Till exempel Telia erbjuder mobilt bredband via 5G nätet:
www.telia.se/privat/bredband/bredband-via-mobilnatet

Annehem fiber är en samfällighetsförening för sina medlemmar, där alla medlemmar ska behandlas lika. Föreningen har heller inget vinstsyfte, och därför finns inget förberett för att enkelt efteransluta.