Efteranslutning

Efteranslutning (efter 2014-10-31)

Vi har förberett vårt nät för efteranslutningar genom att vi bekostat grävning av plaströr för fiber från vår centralnod fram till närmaste ansluten granne till nedanstående fastigheter som inte var intresserade av fiber före 2014-10-31.

Om ni äger fastighet på någon av dessa adresser och är intresserade av att vara med i vår fiberförening behöver ni göra följande:

  1. driva projektet med att genomföra tilläggsanslutning enligt nedanstående på egen hand, eller anlita projektledare.
  2. eventuellt kontrollera om det är fler av nedanstående som är intresserade (för att fördela kostnader).
  3. kontakta oss i styrelsen ( fiberstyrelsen@annehem.net ) för att höra om det finns plats i föreningens fiberskåp så ni kan gå med i föreningen, ange hur många och vilka som beslutat sig för att tilläggsansluta, administrativ kostnad för närvarande 900 kr per fastighet, betalas direkt när förfrågan godkänns för samtliga frågande fastigheter oavsett om de väljer att ansluta eller ej.
  4. ombesörja beställning av grävning och installation direkt från ElTel, kontakta ElTel för offert, beställs och betalas av tillkommande fastigheter, kostnad gissningsvis 25.000-40.000 kr per fastighet, kontakta ElTel för direkt offert.
  5. ombesörja beställning av tilläggsändring till lantmäteribeslut, det ska skrivas på av er och av fiberföreningen, beställs och betalas av tillkommande fastigheter, kostnad cirka 4.000-5.000 kr per fastighet, debiteras löpande räkning

När ni har beställt ovanstående så välkomnas ni som medlemmar med ett andelstal och betalar samma som alla andra i föreningen, för närvarande 3770 kr per år, årsvis i förskott för 1000/1000 Mbit/s internet via fiber.

Fastigheter till vilka vi förberett med tomma rör till närmaste granne

Annehems 1:a Samfällighetsförening    Skyttelinjen 2
Annehems 5:e Samfällighetsförening    Sabelgränden 46
Pukan 1    Banergränden 10
Norr    Annehemsvägen 10
Norr    Annehemsvägen 12
Norr    Annehemsvägen 14
Norr    Annehemsvägen 16
Norr    Annehemsvägen 32
Norr    Annehemsvägen 34
Norr    Karbinvägen 3
Norr    Lavettvägen 1
Norr    Lavettvägen 2
Norr    Luntvägen 4
Syd    Kulgränden 4
Syd    Markörvägen 3
Syd    Markörvägen 9
Syd    Markörvägen 12
Syd    Markörvägen 13
Syd    Markörvägen 19
Syd    Markörvägen 20
Syd    Markörvägen 23
Syd    Markörvägen 27
Syd    Pistolvägen 2
Syd    Pistolvägen 13
Syd    Pistolvägen 17