Planerat avbrott Sydantenn SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4 2019-09-10 kl. 10.00 till 18.00

Planerat driftarbete från Teracom
Tisdag 10 september 2019 genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning som påverkar dina tv-kanaler.

Det medför ett avbrott på följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4 mellan 10:00 – 18:00.