Kan vi betala med AutoGiro, E-faktura, med samma OCR-nummer på alla fakturor? Kan vi få utdelat flera OCR-nummer i förväg?

E-faktura: JA! Äntligen kan vi (juni 2024) erbjuda möjlighet till E-faktura till alla medlemmar i Annehem fiber samfällighetsförening. Läs mer här https://fiber.annehem.net/ufaqs/e-faktura/

Autogiro: Nej, vi erbjuder inte möjlighet att betala med AutoGiro.
Samma OCR-nummer: Nej. vi erbjuder inte möjlighet att ha samma OCR-nummer på alla fakturor.
OCR-nummer i förväg: Nej, vi erbjuder inte möjlighet att dela ut OCR-nummer i i förväg.

Styrelsen har utvärderat olika alternativ gällande betalning.

För att hålla både kostnader och administrativ insats så låg som möjligt har vi det system som vi har idag.

Den enda möjlighet som finns till betalning är att betala med fakturaunika OCR-nummer för varje betalningstillfälle och för varje fastighet till föreningens korrekta BankGiro-nummer antingen med epost-faktura, pappersfaktura eller e-faktura.

Betalningsinformationen publiceras på hemsidan en gång per år.

Läs mer om hur betalning ska göras här: https://fiber.annehem.net/ufaqs/hur-sker-betalningen/

  • Förskottsbetalning skulle kräva mer administration och därmed ökade kostnader.
  • Samma OCR-nr på alla fakturor för en fastighet kräver, rent bokföringsmässigt, administrativt och tekniskt, att vi upprättar ett unikt konto för var och en av alla fastighetsägare. Det innebär också att det dyker upp frågor om hur mycket som är betalt, och till hur länge, hur mycket som ska betalas, hur mycket som är innestående etc. Det innebär i praktiken att föreningen blir en bank, vilket vi inte är rustade för.
  • Vår förening har fastigheter som medlemmar och inte personer och autogiro, som är knutet till en persons bankkonto, kräver en insats från föreningen vid varje byte av fastighetsägare. En annan nackdel med autogiro är att autogiromedgivare ger tillstånd till autogirokontoinnehavaren att debitera ett bankkonto. Det innebär att det rent juridiskt endast är tillåtet att debitera avtalad summa. Men rent tekniskt och praktiskt sett så fungerar det så att det går att dra valfri summa pengar direkt från autogiromedgivarens konto. Det är bara att ange vilket belopp som helst och skicka en order till bankgirot. Det ansvaret vill vi inte att de som sitter i styrelsen eller redovisningsbyrån nu eller i framtiden ska få från de boende. Autogiro kan vara bra för ett större företag gentemot många kunder. Men vi anser att autogiro inte är rätt mot varken styrelse, redovisningsbyrå eller boende i en sådan här liten förening.
Kategorier Betalningar