Hur sker betalningen?

Varje fastighet får unika fakturor/OCR-nr för varje betalningstillfälle. Dessa publiceras på föreningens interna hemsida intern.fiber.annehem.net i en debiteringslängd 1 gång per år (datum för publicering och sista betalning finns här: fiber.annehem.net/ufaqs/betala/ ).

För att underlätta för medlemmarna skickas även betalningsinformationen via epost (till den av fastighetsägarna som är registrerad som betalningsansvarig), i form av en faktura. Leverans av e-post garanteras ej. Det är INTE tillåtet att betala i förskott. Det är INTE tillåtet att återanvända gamla OCR-nummer. Det är endast tillåtet att betala med det för varje fastighet och varje betalningstillfälle fakturaunika OCR-numret. Fakturanummer publiceras inför varje betalningstillfälle på föreningens interna hemsida.

Läs mer om när avgiften ska betalas här: https://fiber.annehem.net/ufaqs/betala/

Läs mer här fiber.annehem.net/ufaqs/annan-betalning/

Kategorier Betalningar