Jag ska flytta, vad måste jag göra gentemot Annehem fiber samfällighetsförening?

Fiberanläggningen, internetanslutningen och skyldigheten att betala avgifterna är knuten till fastigheten. När du flyttar tas alltså medlemsskapet i Annehem fiber över av nästa fastighetsägare.

Du som flyttar:

 1. Kontakta Annehem fibers internetleverantör och berätta vilket datum ni flyttar och att ni önskar avsluta internettjänst (se Annehem fibers hemsida för aktuell internetleverantör)
 2. Maila styrelsen på fiber@annehem.net och meddela
  1. fastighetsbeteckning och/eller gatuadress
  2. datum för överlåtelse
  3. eventuella kontaktuppgifter (mail och telefon) till nya ägare
 3. Kontakta övriga tjänsteleverantörer där ni har personliga avtal tecknade direkt med tjänsteleverantörer (telefoni, TV, med mera, med Sydantenn, Canal Digital/C-More, internetleverantörs Telefoni, internetleverantörs säkerhetspaket etc.). Vissa avtal är lämpliga att säga upp, vissa avtal kan flyttas till ny bostad och vissa avtal kan överlåtas till ny fastighetsägare.
  Nedanstående sammanfattning rekommenderas att man printar ut och sätter i ”huspärmen”.

>> Sammanfattning (ändra information och flytt)

 

 

Kategorier Flytt