Jag ska flytta, vad måste jag göra gentemot Annehem fiber samfällighetsförening?

Fiberanläggningen, internetanslutningen och skyldigheten att betala avgifterna är knuten till fastigheten. När du flyttar tas alltså medlemsskapet i Annehem fiber över av nästa fastighetsägare.

Du som flyttar:

  1. Kontakta Annehem fibers internetleverantör och berätta vilket datum ni flyttar och att ni önskar avsluta internettjänsten.
  2. På flyttdagen, logga in i på medlemsadministrationssidan och ändra ägare och ägaruppgifter.
  3. Kontakta övriga tjänsteleverantörer där ni har personliga avtal tecknade direkt med tjänsteleverantörer (t ex telefoni, TV med Sydantenn, Canal Digital/C-More, internetleverantörs säkerhetspaket). Vissa avtal är lämpliga att säga upp, vissa avtal kan flyttas till ny bostad och vissa avtal kan överlåtas till ny fastighetsägare.

Nedanstående sammanfattning rekommenderas att man printar ut och sätter i ”huspärmen”.

>> Sammanfattning (ändra information och flytt)

 

 

Kategorier Flytt