Vad innebär det att vara medlem i Annehem fiber samfällighetsförening?

Varje fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen Vallkärratorn Ga:25 är ansluten till Anläggningssamfälligheten Annehem fiber samfällighetsförening, organisationsnummer 717914-9310.

Några andra avtal och förhållanden existerar inte.

Den/de person/personer som vid varje tid är registrerade som ägare till en ansluten fastighet har:

  • rätt att ta del av föreningens infrastruktur och upphandlade tjänster.
  • rätt att delta på stämma och i föreningens verksamhet.
  • skyldighet att senast på förfallodatum till föreningens bankgiro med korrekt fakturaunikt OCR-nummer och korrekt belopp betala den samfällighetsavgift som aviseras på föreningens interna hemsida (som en service skickas även aviseringar via e-post till registrerade epost-adresser och till dem som bett om SMS även via SMS. Leverans av e-post och SMS garanteras ej.).
  • skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter via föreningens hemsida för medlemsadministration.
  • skyldighet att informera sig om föreningens verksamhet på föreningens hemsida.
  • skyldighet att i övrigt följa föreningens stadgar.
Kategorier Annehem fiber samfällighetsförening