Vilken internetleverantör har vi?

Vår internetleverantör:

Ownit, telefon 08-525 07 300, mail info@ownit.se, www.ownit.se

Avtalet förnyas löpande från 2020-01-01 (efter initial avtalstid 2015-01-01 till 2019-12-31).