Vi vill ha en fakturakopia, kan ni skicka det?

För att underlätta för medlemmar skickas det med automatik ut betalningsinformation via mail (och SMS till de som loggat in och begärt det).

Denna betalningsinformation är utformad som en faktura men den är inte något som sparas, så vi kan inte skicka den i efterhand.

För dig som önskar en kopia av betalningsinformation finns det en mall att ladda ner själv.

>>Fakturamall

I mallen kan du fylla i uppgifter från debiteringslängden.

Vi erbjuder även att vid det automatiska utskickstillfället skicka en kopia till valfri mailadress med valfri adress om det är så att medlemmen har kommit överens med en tredje part om att tredje part ska betala medlemsavgiften (till exempel i de fall där äldre boende har barn på annan plats som hjälper till med elektroniska betalningar). OBS! Det är alltid fastighetsägaren själv som är ansvarig för att betalning sker.

OBS! Leverans av e-post garanteras ej.

Kategorier Betalningar