Varför har vi fått kravbrevsavgift/fakturaavgift på papper efter att vi betalade kravbrevsavgift/fakturaavgift som kom på epost?

Styrelsen har beslutat att skicka kravbrevsavgifter och fakturaavgifter på flera kanaler, så att de säkert når mottagarna.

Alla kravbrevsavgifter/fakturaavgifter skickas ut som epost och papperspost samma dag. Utskriftsdatum och fakturanummer är samma på både epost och papperspost om det avser samma faktura.

Papperspost tar dock lite längre tid innan det når mottagaren.

Kategorier Betalningar