Jag har precis flyttat hit, hur ska jag få igång mitt internet?

Fiberanläggningen, internetanslutningen och skyldigheten att betala avgifterna är knuten till fastigheten. När du flyttar hit tar du alltså över medlemsskapet i Annehem fiber från föregående fastighetsägare.

Du som är nyinflyttad:

  1. Kontakta Annehem fibers internetleverantör och uppge vilket datum ni flyttar in och att ni önskar påbörja internettjänst.

Nedanstående sammanfattning rekommenderas att man printar ut och sätter i ”huspärmen”.

>> Sammanfattning (ändra information och flytt)

Kategorier Flytt