Om vi inte betalar i tid, vad händer då?

Varje medlem är skyldig att via föreningens hemsida bevaka betalningsinformation vad gäller samfällighetsavgift.

Föreningens betalningsrutin är enligt följande:

 1. (oftast i maj)
  Första avisering av avgift sker innan föreningens årsstämma. Då publicerar styrelsen på föreningens hemsida ett förslag till årlig samfällighetsavgift med belopp och senaste förfallodatum.
 2. (oftast i juni)
  Andra avisering av avgift sker när föreningen på föreningens hemsida publicerar protokoll från årsstämma med fastställande av avgiften. Där framgår
  – vad avgiften är,
  – vilket datum som detaljerad betalningsinformation (ett OCR nummer som är unikt för varje betalaningstillfälle och fastighet) kommer publiceras
  – vilket datum som är sista betalningsdag
 3. (oftast sista vardagen i oktober)
  Tredje avisering av avgift sker när föreningen på föreningens hemsida publicerar debiteringslängd med uppgifterna ovan. I samband med detta skickas även ett mail till en registrerad mailadress med dessa uppgifter. Leverans av mail garanteras ej av styrelsen.
 4. (oftast i början av december)
  De fastigheter som inte har betalat får efter ovanstående tre aviseringar ett kravbrev.
 5. (oftast i början december)
  De fastigheter som fortfarande inte har betalat försöker styrelsen kontakta via mail, telefon eller hembesök
 6. (oftast i mitten av december)
  För de fastigheter som fortfarande inte har betalat är föreningen skyldig att ansöka om verkställighet direkt hos Kronfogden.
Kategorier Betalningar