Nyanslutning

Vi har under 2019 till 2022 erbjudit olika möjligheter till efteranslutning för fastigheter som inte anslöt sig vid byggandet av anläggningen. Det har inte funnits något intresse för att göra detta. Hösten 2022 tog vi fram ett komplett erbjudande till samtliga fastigheter i området, men även denna gång saknades intresse och det finns därför inte förutsättningar för att efteransluta någon fastighet till Annehem fiber samfällighetsförening.