FAQ / Vanliga frågor och svar

PDF-fil: ”Vad ska göras vid flytt samt ändring av adressuppgifter” (2015-09-29), skriv ut och sätt i huspärmen

IN ENGLISH: PDF-file: ”When any contact information CHANGES (e-mail, phone or an owner is added or departs)” (2015-09-29), Print and store with other house information

Betalningar

Projektet påbörjades 2012-12-02.
Första årsavgiften avsåg betalning för år 2015.
I princip samtliga fastigheter var anslutna till nätet 2015-01-31.
Hela tidslinjen för projektet kan ses här:
https://fiber.annehem.net/historik/#tidslinje

Annehem fiber samfällighetsförening

Varje fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen Vallkärratorn Ga:25 är ansluten till Anläggningssamfälligheten Annehem fiber samfällighetsförening, organisationsnummer 717914-9310.

Några andra avtal och förhållanden existerar inte.

Den/de person/personer som vid varje tid är registrerade som ägare till en ansluten fastighet har:

  • rätt att ta del av föreningens infrastruktur och upphandlade tjänster.
  • rätt att delta på stämma och i föreningens verksamhet.
  • skyldighet att senast på förfallodatum till föreningens bankgiro med korrekt fakturaunikt OCR-nummer och korrekt belopp betala den samfällighetsavgift som aviseras på föreningens interna hemsida (som en service skickas även aviseringar via e-post till registrerade epost-adresser och till dem som bett om SMS även via SMS. Leverans av e-post och SMS garanteras ej.).
  • skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter via föreningens hemsida för medlemsadministration.
  • skyldighet att informera sig om föreningens verksamhet på föreningens hemsida.
  • skyldighet att i övrigt följa föreningens stadgar.

När ni byter kontaktuppgifter (e-post, telefon) gör följande:

  1. Logga in på Annehem fiber samfällighetsförenings medlemsadministrationssida och ändra uppgifter där.Ni loggar in med de användaruppgifter ni fått sedan tidigare, kontakta styrelsen om ni saknar användaruppgifter.
  2. Kontakta ev internetleverantör och övriga tjänsteleverantörer om ändringen påverkar något i ert personliga avtal som ni har med dem.

Annehem fiber samfällighetsförening har ett gemensamt avtal med en internettjänstleverantör, som levererar internet i vårt fibernät.

Övriga avtal, som telefoni, TV mm, som tecknas direkt med tjänsteleverantörer (som t ex Sydantenn, Canal Digital/C-More, Ownit Telefoni etc) är alltid personliga även om de förutsätter att man har internet.

Här är ni själva ansvariga för avtalen och därmed att vid behov säga upp dem. Avtalen kan vara formulerade så att de INTE avslutas i samband med flytt från Annehem fiber samfällighetsförening, men de kan också vara formulerade så att de avslutas i samband med flytt.

 

Kontakta styrelsen om ni saknar inloggningsuppgifter.

På följande sida finns stadgarna.

>>Stadgar för Annehem fiber samfällighetsförening

Du hittar informationen på Kontakt-sidan.

Projektet påbörjades 2012-12-02.
Första årsavgiften avsåg betalning för år 2015.
I princip samtliga fastigheter var anslutna till nätet 2015-01-31.
Hela tidslinjen för projektet kan ses här:
https://fiber.annehem.net/historik/#tidslinje

Flytt

Annehem fiber samfällighetsförening har ett gemensamt avtal med en internettjänstleverantör, som levererar internet i vårt fibernät.

Övriga avtal, som telefoni, TV mm, som tecknas direkt med tjänsteleverantörer (som t ex Sydantenn, Canal Digital/C-More, Ownit Telefoni etc) är alltid personliga även om de förutsätter att man har internet.

Här är ni själva ansvariga för avtalen och därmed att vid behov säga upp dem. Avtalen kan vara formulerade så att de INTE avslutas i samband med flytt från Annehem fiber samfällighetsförening, men de kan också vara formulerade så att de avslutas i samband med flytt.

 

Tjänster

Annehem fiber samfällighetsförening har ett gemensamt avtal med en internettjänstleverantör, som levererar internet i vårt fibernät.

Övriga avtal, som telefoni, TV mm, som tecknas direkt med tjänsteleverantörer (som t ex Sydantenn, Canal Digital/C-More, Ownit Telefoni etc) är alltid personliga även om de förutsätter att man har internet.

Här är ni själva ansvariga för avtalen och därmed att vid behov säga upp dem. Avtalen kan vara formulerade så att de INTE avslutas i samband med flytt från Annehem fiber samfällighetsförening, men de kan också vara formulerade så att de avslutas i samband med flytt.