Från Sydantenn; För att få plats med fler HD-kanaler tar vi nu bort DVB-T signalen.

Från Sydantenn; För att få plats med fler HD-kanaler tar vi nu bort DVB-T signalen.

För att kunna ge våra kunder bästa möjliga utbud och få plats med ett ständigt ökande utbud av HD-kanaler behöver vi frigöra utrymme, därför tar vi bort de marksända, fria digitala DVB-T kanalerna.

Detta kommer inte att innebära någon större förändring för de boende i föreningen då dessa kanaler redan är fria i föreningens digitala basutbud och kan ses utan programkort så länge man har en TV med inbyggd digitalmottagare (DVB-C).

Denna förändring kommer att ske den 2 oktober.

Vänliga hälsningar

Sydantenn o. Tele AB

—-

Notera att det endast är digitala fria kanaler med DVB-T standarden som har tagits bort och att det alltså fortfarande ska finnas fria digitala kanaler via DVB-C standarden.

Styrelsen beklagar att informationen lagts upp sent.