2016-07-04 22.34 Kabel-TV löst

Allt klart och testat! Alla ska ha TV igen.Tillfällig lösning i väntan på att vår stora förstärkare är permanent bytt alternativt fixad.