2016-07-04 19.30: Kabel-TV-störning, åtgärd pågår

Sydantenns akutdrift har hittat felet, en fiberförstärkare är trasig, reparation pågår. Beräknad klartid okänd..